Nøkkelforskjell - Fibrin vs Fibrinogen

Når et blodkar blir skadet eller kuttet, bør man forhindre overdreven tap av blod før det fører til et sjokk eller død. Dette gjøres ved å konvertere de spesifikke sirkulasjonselementene i blodsystemet til uoppløselige gelelignende stoffer på det skadede stedet. Dette er kjent som blodpropp eller blodkoagulasjon. Blodkoagulering oppnås ved å lage en blodpropp. En blodpropp består av en plugg av blodplater og et nettverk av uoppløselige fibrinmolekyler. Fibrin sammen med blodplater danner en plugg over det skadede blodkar for å forhindre ytterligere blodtap. Fibrin dannes fra fibrinogen. Den viktigste forskjellen mellom fibrin og fibrinogen er at fibrin er et uoppløselig plasmaprotein mens fibrinogen er et løselig plasmaprotein.

INNHOLD

1. Oversikt og nøkkelforskjell 2. Hva er Fibrin 3. Hva er Fibrinogen 4. Likheter mellom Fibrin og Fibrinogen 5. Sammenligning av hverandre - Fibrin vs Fibrinogen i tabellform 6. Sammendrag

Hva er Fibrin?

Hemostase er en naturlig prosess som skjer for å forhindre overdreven blødning etter en skade. Det er prosessen med naturlig blodkoagulering som fungerer som det første stadiet av sårheling. Vasokonstriksjon, midlertidig stopp av kutt med blodplateplugg og blodkoagulasjon er de tre trinnene i hemostase. Koagulasjon av blod gjøres hovedsakelig ved dannelse av en fibrinpropp. Fibrin er et uoppløselig, fibrøst og ikke-kuleformet protein som er involvert i koagulering av blod. Det er den underliggende stoffpolymeren til en blodpropp. Fibrindannelse oppstår som respons på en skade i en hvilken som helst del av det vaskulære systemet eller sirkulasjonssystemet. Når det er en skade, virker et proteaseenzym kalt trombin på fibrinogen og får det til å polymerisere til fibrin, som er et uoppløselig gel-lignende protein. Deretter skaper fibrin sammen med blodplater en blodpropp på sårstedet for å forhindre fortsatt blødning.

Dannelsen av fibrin er helt avhengig av trombin generert fra protrombin. Fibrinopeptidene, som er i det sentrale området av fibrinogen, spaltes av trombin for å omdanne oppløselig fibrinogen til uoppløselig fibrinpolymer. Det er to veier som utløser fibrindannelse. De er ekstrinsic pathway and intrinsic pathway.

Hva er Fibrinogen?

Fibrinogen er et løselig plasmaprotein som er viktig for blodkoagulering. Det er et stort, sammensatt og fibrøst glykoprotein med tre par polypeptidkjeder forbundet med 29 disulfidbinding. Når det er en skade i det vaskulære systemet, konverterer fibrinogen til fibrin som er den uoppløselige formen av fibrinogen. Denne omdannelsen katalyseres av enzymet kalt trombin. Trombin blir generert fra protrombin.

Fibrinogenproduksjon er en viktig prosess. Det er den eneste veien som produserer fibrinforløperen. Dysfunksjon eller lever sykdommer kan føre til produksjon av inaktive fibrinforløpere eller unormal fibrinogen med redusert aktivitet. Dette er kjent som dysfibrinogenaemia.

Hva er likhetene mellom Fibrin og Fibrinogen?

  • Fibrin og fibrinogen er plasmaproteiner. Begge proteiner produseres av leveren. Begge proteiner er involvert i blodkoagulasjon. Begge er fibrøse proteiner.

Hva er forskjellen mellom Fibrin og Fibrinogen?

Sammendrag - Fibrin vs Fibrinogen

Blodpropp er en viktig prosess for å forhindre overdreven blødning ved en skade. Fibrin og fibrinogen er to plasmaproteiner som deltar i blodpropp. Fibrin er et uoppløselig trådlignende protein som er en viktig komponent i en blodpropp. Den største forskjellen mellom fibrin og fibrinogen er at fibrin er et uoppløselig protein mens fibrinogen er et løselig protein. Fibrin dannes fra fibrinogen som er et løselig protein i plasma. Fibrinogen omdannes til fibrin når det oppstår en skade i det vaskulære systemet. Denne omdannelsen katalyseres av koaguleringsenzymet kjent som trombin. Trombin omdanner fibrinogen til uoppløselig fibrin som er egnet til å lage et nettverk for blodplatene å felle og skape en plugg av blodplater. Både fibrin og fibrinogen produseres i leveren og frigjøres til plasma.

Last ned PDF-versjon av Fibrin vs Fibrinogen

Du kan laste ned PDF-versjon av denne artikkelen og bruke den til frakoblede formål i henhold til sitasjonsnotater. Last ned PDF-versjon her Forskjell mellom Fibrin og Fibrinogen.

referanser:

1. Mosesson, MW “Fibrinogen og fibrin struktur og funksjoner.” Tidsskrift for trombose og hemostase: JTH. US National Library of Medicine, august 2005. Web. Tilgjengelig her. 18. juni 2017 2. Weisel, JW “Fibrinogen and fibrin.” Fremskritt innen proteinkjemi. US National Library of Medicine, nd Web. Tilgjengelig her. 18. juni 2017 3. “Forskjell mellom hemostase og trombose” Pediaa.Com. Np, 2. oktober 2016. Web. Tilgjengelig her. 19. juni 2017.

Bilde høflighet:

1. “Stabilization de la fibrine par le factor XIII” (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia 2. “PDB 1m1j EBI” Av Jawahar Swaminathan og MSD-ansatte ved European Bioinformatics Institute - Public Domain) via Commons Wikimedia