BSc Psykologi vs BA Psykologi

BSc Psychology og BA Psychology er to grader mellom hvilke visse forskjeller kan identifiseres. Disse to gradene tilbys studenter i flere høyskoler og universiteter over hele verden. Samlet når vi snakker om psykologi, er det studiet av menneskets sinn og atferd. Når det gjelder kursinnhold og fordypning, kan man imidlertid identifisere en rekke forskjeller i de to gradene, selv om de har samme fagfelt. Dette kan være veldig forvirrende for psykologstudentene. Derfor prøver denne artikkelen å synliggjøre forskjellene mens de to gradene av BSc-psykologi og BA-psykologi undersøkes.

Hva er BSc psykologi?

BSc Psykologi anses som mer praktisk i sin natur enn BA Psykologi. Det kan med andre ord sies at den praktiske anvendelsen av psykologi tillegges større betydning i graden av BSc-psykologi. En annen viktig forskjell mellom BSc Psykologi og BA Psykologi er at studentene i BSc Psykologi er pålagt å gjennomgå anstrengende opplæring i det praktiske aspektet av faget og dermed må levere en avhandling ved slutten av kurset.

Siden studentene ved BSc Psychology studerer faget på en mer praktisk måte, studerer de anvendt psykologi mer enn hva studentene i BA Psychology gjør. Studietiden for BSc psykologi er også tre år på de fleste universiteter, men noen få andre universiteter foreskriver fire års studier for å fullføre kurset. De fleste tror at det å ha en BSc i psykologi ville gitt flere muligheter i forhold til en BA i psykologi siden det forbereder studentene på karrieremuligheter i naturfag etter fullført grad. Disse er imidlertid avhengig av individet og behovene og ferdighetene eleven har. Hans eksponering for forskning og metodikkrelatert erfaring er relativt høy i denne strømmen.

Forskjellen mellom BSc Psychology og BA Psychology-BSc Psychology

Hva er BA-psykologi?

Studentene ved BA-psykologi tar kurset på en mer tradisjonell måte, mens BSc-psykologstudentene tar kurset på moderne måte. Studentene på BA-psykologkurset gir den tradisjonelle betydningen og viktigheten av psykologi som fag. Innlevering av avhandlingen er ikke obligatorisk for studentene på BA Psykologgraden. Studietiden for BA-psykologi er tre år på de fleste universiteter.

BA-psykologstudenter har en tendens til å studere fag som filosofi og logikk mer enn studentene til BSc-psykologstudenter. Dette fordi studentene ved BA-psykologi studerer faget på tradisjonell måte. Det må imidlertid bemerkes at på noen universiteter læres BA-psykologstudentene og BSc-psykologstudentene de samme kursene. I disse tilfellene stammer forskjellen i disiplin fra valgfagene. For eksempel kunne kunststudenten ta valgfag som engelsk, massemedier og statistikk, mens naturfagstudenten ville velge valgfag som fysikk, kjemi og biologi.

Forskjellen mellom BSc Psykologi og BA Psykologi-BA Psykologi

Hva er forskjellen mellom BSc-psykologi og BA-psykologi?

• BA-psykologstudenter tar kurset på en mer tradisjonell måte, mens BSc-psykologstudentene tar kurset på moderne måte.
• Den tradisjonelle betydningen og viktigheten av psykologi som fag blir gitt til studentene på BA psykologkurs, mens anvendelsen av dette er med BSc psykologkurs.
• Studietiden for BA-psykologi er tre år på de fleste universiteter. På den annen side er studietiden for BSc Psychology også tre år på de fleste universiteter, men noen få andre universiteter foreskriver fire års studier for å fullføre kurset.
• BA-psykologstudenter har en tendens til å studere fag som filosofi og logikk mer enn studentene til BSc-psykologstudenter.

Bilde høflighet:

1. Group Therapy by Research Report Series: Therapeutic Community (w: The National Institute on Drug Abuse) [Public domain], via Wikimedia Commons

2. ”Hall Freud Jung foran Clark”. Lisensiert under Public Domain via Wikimedia Commons