Airless vs Air Paint Sprayer

Sprøyting er en prosess med å kaste malingspartikler over en overflate for å gjøre et belegg av malingen over det. Det er en veldig rask prosess å male en overflate som er mye mer effektiv enn å gjøre det ved hjelp av en håndholdt børste. Selv om ruller også kan brukes til raskere maling, er spraymaling mange ganger raskere enn det. Det meste sprayes maling med et medium som trykkluft, og det er også luftløs spray. Det er fordeler så vel som ulemper med luftsprøyte og en luftløs sprøyte. Denne artikkelen tar en nærmere titt på luftspray og luftløs spray for å la leserne bestemme hvilken av de to som er et bedre alternativ for dem mens de maler i et hjem eller et annet premiss.

Luftmaling sprøytevåpen

Den grunnleggende forutsetningen for spraymaling er å påføre malingbelegg over et stort overflateareal ved å pumpe malingen fra en pistol som tvinger maling ut fra en liten spiss av sprøytepistolen. Når det gjelder en luftløs spray, er det ingen kompressor som sender luft sammen med de forstøvede malingspartiklene. For interiøret i et hjem brukes det stort sett sprøytepistoler som bruker trykkluft. Denne trykkluften forstøver malingspartiklene og gir en veldig fin finish på veggen eller annen overflate.

Luftløse sprøytegevær

Når det gjelder luftløse sprøytepistoler, er det ingen luft involvert, og malingen skyves gjennom en spiss med en stor styrke for å forstøve den. Dette gjør malingen til en spray. Tippstørrelsen varierer avhengig av overflaten som skal males, malingens tykkelse og kraften til malingspistolen som brukes.

Airless vs Air Paint Sprayer

• Malingen som sprayes gjennom luftløse malingspistoler dekker groper og sprekker bedre enn luftsprøytepistoler fordi den har et høyere trykk enn luftsprøytepistoler.

• Man kan gjøre med et enkelt strøk når det gjelder luftløse sprøytepistoler da de dekker overflaten i et tykkere strøk enn en sprøytepistol med luftmaling.

• Luftfri spray er våtere enn luftspray og gir dermed bedre vedheft.

• Når maling kommer ut av dysen ved et veldig høyt trykk i luftløse sprøytepistoler, er belegget tykkere og mer maling blir påført. Som sådan er luftløs spray bedre egnet når du gjør benker og gjerder.

• Det er mer kontroll over maling i tilfelle av en luftspray. Dermed er det mer egnet for en finere jobb.