Nøkkelforskjell - beskyldning vs påstand

Anklager og beskyldning stammer fra henholdsvis verbene beskylder og påstår. Begge viser til en påstand om at noen har gjort noe galt eller ulovlig. Forskjellen mellom anklage og påstand ligger i kraft og bevisets eksistens. Påstand brukes ofte for å beskrive påstander som ikke kan bevises med noen bevis. Dette er den viktigste forskjellen mellom anklage og påstand.

Hva er en anklage?

En anklage er en siktelse eller påstand om at noen har gjort noe ulovlig eller galt. Det kan defineres som "en formell anklager om forseelse, lovovertredelse eller feil" (Merriam-Webster Legal ordbok). Dette substantivet er avledet av verbet anklage. Når vi anklager noen, betyr det at vi tvangshevder noe på noen eller noe, men denne beskyldningen kan være sann eller usann. Siktelse og anklage kan også brukes når noen er siktet for å begå en forbrytelse basert på rimelig bevis. Dermed er det alltid bedre å bruke beskyldning når påstandene eller anklagene er underbygget med bevis og bevist som sanne.

Anklage:

Politiet etterforsker alvorlige beskyldninger om bestikkelser.

Aktivistgruppen anklaget korrupsjon mot flere ministre.

Beskylde:

Han ble anklaget for seksuelt misbruk av barna sine.

Hun ble beskyldt for å lyve for politiet.

Forskjellen mellom anklage og påstand

Hva er en påstand?

Påstand er en uttalelse som sier at noen har gjort noe galt eller ulovlig. Oxford-ordboken definerer det som "et påstand eller påstand om at noen har gjort noe ulovlig eller galt, vanligvis en gjort uten bevis", og Merriam-Webster-ordboken definerer det som "en påstand om at noen har gjort noe galt, ofte uten bevis". Som disse definisjonene tilsier, refererer påstand til påstander som fremsettes uten bevis.

Navnet påstand er avledet av verbet alge.

hevder:

Han påstås å ha drept fem kvinner.

Hun påsto at hun ble overfalt av en maskert mann.

Påstand:

Peter kom med anklager om korrupsjon mot administrasjonen, men ingen tiltak ble iverksatt.

Han måtte avgi en skriftlig uttalelse til politiet som nekter for påstanden.

Nøkkelforskjell - beskyldning vs påstand

Hva er forskjellen mellom anklage og påstand?

Definisjon:

Anklager er en påstand eller påstand om at noen har gjort noe ulovlig eller galt.

Påstand er et påstand eller påstand om at noen har gjort noe ulovlig eller galt, vanligvis uten bevis.

bevis:

Anklage brukes mest hvis mistanke eller påstand kan underbygges eller bekreftes med bevis.

Påstand brukes ofte når det ikke er bevis for å bevise at det er begått en forseelse eller en forbrytelse.

seriøsitet:

Anklager kan være kraftigere og sterkere enn en påstand.

Påstand er ikke så alvorlig eller kraftfull som en beskyldning.

Bilde høflighet:

“315754” (Public Domain) via Pixabay

“Allegation” NY (CC BY-SA 3.0) via Blue Diamond Gallery